Wise Price Automation (WPA)

agra

Wise Price Automation (WPA)

Bütünüyle dijitalleştirilmiş, müşterinin rekabet düzeyi, temerrüt riski, finansal sektördeki potansiyeli ve finansal kuruma katkısını anlık olarak ölçerek biraraya getiren ve işlem için en iyi fiyatlama önerisini hesaplayan bir araçtır. Sistemin temel amacı işlemi kaçırmadan banka açısından müşterinin razı olacağı en karlı fiyatı belirlemektir. Böylelikle bankanın kredi spread gelişimine olumlu katkıda bulunur. WPA nakit kredi fiyatlamalarında kullanılabileceği gibi, gayrinakdi kredi fiyatlamaları ve nakit yönetimi işlemlerinden doğan masraf ve komisyon tutarlarının da belirlenmesinde kullanılabilir.

Fiyatlama otomasyonu Bankanın değişen risk politikası ve büyüme iştahına göre kullanıcı tarafından basitçe kalibre edilebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Sektörel hassasiyet gibi tamamlayıcı konularda kişiselleştirilebilir algoritmalar ile optimizasyon sağlanabilir.

WPA, fiyatlama onay istasyonlarını ortadan kaldırır, işgücü etkinliği ve hız sağlar. Dijital platformlar üzerinden yapılacak kredi kullandırımlarının fiyatlaması için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Diğer taraftan müşteri portföyü taşıyan müşteri temsilcileri veya şubelerin etkin fiyatlama yapıp yapmadıklarını da raporlayabilir.

Kimler İçin?

Her müşteri için en iyi fiyatlamayı yaparak performansı ve kazancı maksimuma çıkarmak isteyen Bankalar için.